Õpilasele ja vanemale

Ettevalmistusrühma astumine


Lugupeetud lapsevanemad.

Alates 1. märtsist võtame vastu avaldusi ettevalmistusrühma 2021/2022.

Avaldus kindlasti märkida kas soovite tavaklassi või keelekümblusklassi.

Avaldus täita elektroonselt ning saata e-meilile:

lada.kudrjasova@mahtra.edu.ee

Avaldus

Lugupidamisega

Lugupeetud lapsevanemad.

Alates 1. märtsist võtame vastu avaldusi ettevalmistusrühma 2021/2022.

Avaldus kindlasti märkida kas soovite tavaklassi või keelekümblusklassi.

Avaldus täita elektroonselt ning saata e-meilile:

lada.kudrjasova@mahtra.edu.ee

Avaldus

Lugupidamisega